Politikalarımız

Kayseri ve Civarı Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından; rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alanı onbes kilometrekarenin altında yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmek temel politikalarımız arasında yer almaktadır. Bu anlamda Enerji Bakanlığının belirlemiş olduğu % 30 hedefine destek olmak istiyoruz.

Kayseri ve Civarı Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tek tür kaynağa bağımlı kalınmaması ve kaynakların çeşitlendirilmesi için sürekli araştırmalar yapmakta ve bu araştırmalar sonucunda çıkabilecek olumlu projelerle yatırımlara hazırlanmaktadır.

Enerji üretiminde çevresel kaynaklar kullanılırken bu kaynakların kendilerini yenileme hızlarının da değerlendirmelere katılması sağlanmaktadır.

Gerek kaynak çeşidinin, gerek enerji üretim modelinin çevreye zarar vermeyecek biçimde seçilmesine önem verilmektedir.

Sürdürülebilirlik kavramının gerekleri doğrultusunda politikalar oluşturulmaktadır.

Bu çerçevede Politikalarımız;

  • Sürdürülebilir, temiz ve yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarımızı her geçen gün biraz daha artırmak
  • Bölgemizdeki tüm hidroelektrik enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmak
  • Bölgemizdeki tüm jeotermal kaynaklarından en verimli şekilde faydalanmak ve jeotermal enerjinin toplu konutların ısıtılmasında kullanarak doğal gaza olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olmak
  • Türkiye’deki rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi potansiyellerini araştırarak enerji üretim çeşitliliği yelpazemizi genişletmek
  • Yeni ve teknolojik üretim araçlarını kullanarak enerji kaynaklarından maksimum enerji elde etmek
  • Yerli kömür potansiyelimizin araştırılarak ekonomimize kazandırılmasını sağlamak
  • Herhangi bir nedenden doğabilecek üretim ve iletim aksamasına karşı ivedi önlemlerin alınması ve yönetim stratejilerinin belirlenmesini sağlamak
  • Üretimde verimliliği esas almak

için üst yönetimimiz ve çalışanlarımız topyekün hareket etmektedir.

erciyesenerji-politikalarimiz-7