Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi elektrik üretimi alanında faaliyet göstermek amacıyla 20 Ekim 2010 tarihinde 25.000.000.- TL (Yirmibeşmilyon) sermaye ile Türkiye’nin ilk özel dağıtım şirketi olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından kurulmuştur.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan akarsu santrallerinden Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye bağlı 10.Grup Bünyan, Pınarbaşı, Sızır ve Çamardı HES’ler ile 13.Grup Derme, Kernek, Erkenek ve Besni HES’lerin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle yapılan özelleştirilme ihalesi neticesinde bu santrallerin işletmesi 49 yıllığına Şirketimiz bünyesine kazandırılmış ve 17 Ocak 2011 tarihinde fiili devir işlemleri yapılarak elektrik üretimi alanında ilk faaliyetine başlamıştır.

2020 yılı sonu itibariyle 30 MW Lisanssız GES yatırımını tamamlamış olan Şirketimiz elektrik üretim sektöründe öncü firmalar arasında yer almaktadır.

Şirketimiz 20 Nisan 2020 tarihinde yaptığı olağan genel kurul kararı ile sermayesini 247.450.000.- Türk lirasına çıkarmıştır.

Erciyes Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. içinde bulunduğu grubun 93 yıllık teknik bilgi, birikim ve tecrübesi üzerine kurulmuş Türkiye’nin sektöründe en üst düzeyde kurumsal değerlere sahip hızla büyüyen bir şirkettir.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlar konusunda istekli olan Şirketimiz alternatif enerji arayışlarını da sürdürmektedir