Erciyes Enerji

Misyon & Vizyon

Toplumsal sorumluluğu ve çalışanları ile rakiplerinden farklılaşan, değişen ve sürekli gelişen sektöre uygun çözümler üreten, modern teknolojinin yardımıyla üretim kapasitesini ve kalitesini her geçen gün artıran bir şirket olmak temel hedefimizdir.

Enerji sektörünü iyi analiz ederek, potansiyelleri belirlemek, sosyal sorumluluk bilinciyle alternatif enerji kaynaklarından yararlanarak gelecekteki akıllı şebekelerin ihtiyaç duyacağı akıllı üretim modellerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Erciyes Enerji

DUYURU VE İLANLAR

Sayılarla Erciyes Enerji

11 Hizmet Yılı
8 Hidroelektrik Santral Sayısı
30 Güneş Enerjisi Santral Sayısı
247450000 Sermaye-TL

Erciyes Enerji

Tarihçe
20 Ekim 2010

Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi elektrik üretimi alanında faaliyet göstermek amacıyla 20 Ekim 2010 tarihinde 25.000.000.- TL (Yirmibeşmilyon) sermaye ile Türkiye’nin ilk özel dağıtım şirketi olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından kurulmuştur.

17 Ocak 2011

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan akarsu santrallerinden Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye bağlı 10.Grup Bünyan, Pınarbaşı, Sızır ve Çamardı HES’ler ile 13.Grup Derme, Kernek, Erkenek ve Besni HES’lerin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle yapılan özelleştirilme ihalesi neticesinde bu santrallerin işletmesi 49 yıllığına Şirketimiz bünyesine kazandırılmış ve 17 Ocak 2011 tarihinde fiili devir işlemleri yapılarak elektrik üretimi alanında ilk faaliyetine başlamıştır.

Aralık 2017

2017 yılı sonu itibariyle 20 MV GES yatırımını tamamlamış olan Şirketimiz elektrik üretim sektöründe öncü firmalar arasında yer almaktadır.

08 Nisan 2019

Şirketimiz 20 Nisan 2020 tarihinde yaptığı olağan genel kurul kararı ile sermayesini 247.450.000.- Türk lirasına çıkarmıştır.

Elektrik dağıtımı alanında Türkiye’nin ilk özel şirketi olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinin kurum kültürü ve birikimini de kendi bünyesinde içselleştirmesini bilen Şirketimiz henüz yeni bir şirket olmasına rağmen kurumsallaşma yolunda emin ve güvenilir adımlarla ilerlemektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yatırımlar konusunda istekli olan Şirketimiz alternatif enerji arayışlarını da sürdürmektedir.

erciyesenerji-logo-2

Elektrik Üretimi

erciyesenerji-logo-3

Elektrik Perakende Satış